Przedszkole przy SP 34 w Kielcach

logotyp

Przedszkole przy SP 34 w Kielcach

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Więcej informacji TUTAJ

Świetlica szkolna

OBIADY:

Kwota do zapłaty za marzec 2021r. wynosi: 23*4,00zł=92,00zł. Termin opłaty za obiady upływa 10 marca br. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

Więcej informacji...

Aktualności

2021-03-05
Życzenia dla Pań

 

 

Dziś dzień

najpiękniejszy

w świecie

Święto Kobiet,

wszyscy wiecie!

Szczere przyjmijcie

Panie życzenia,

zdrowia, szczęścia

i marzeń spełnienia!

 

Uczniowie klas 0-VIII

 

 

           

                                                   

Dzień...

2021-03-05

Do konkursu przystąpiły uczennice klasy 6a. Mają do wykonania projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne oraz zbudowanie makiety elektrosprzętu z materiałów recyklingowych.
Drodzy uczniowie!  Potrzebna  jest Wasza pomoc, by zbierać dodatkowe punkty. W tym...

2021-03-02

Od 1 marca 2021 r. na platformie MS Teams będą prowadzone dla uczniów klas VIII konsultacje z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego.

 

2021-03-01

Informujemy,że zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej nauka w klasach IV-VIII w okresie od 1marca do 12 marca 2021r.będzie nadal odbywać się w formie zdalnej.

2021-02-24

Zapraszamy uczniów klas IV - VIII do udziału w IV Międzyszkolnym Konkursie Plastyczno - Informatycznym "Nasze polskie krajobrazy", zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 27 w Kielcach.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej wybranego polskiego krajobrazu (góry, wyżyny, niziny...

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce