Konkurs plastyczny „Kielce-Moje Miasto w 2021 roku”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Kielce-Moje Miasto w 2021 roku”, organizowanym przez Urząd Miasta Kielce.
Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci z klas I - III szkoły podstawowej
- dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej w formacie A3 (297 x 420 mm), która ma przedstawiać artystyczną wizję tego, jak ich zdaniem powinno wyglądać nasze miasto w 2021 roku.
Wykonaną pracę należy sfotografować i przesłać na adres: marketing@um.kielce.pl do 20 stycznia 2021 r.
Na  laureatów Konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a na każdego z uczestników  - pamiątkowy dyplom podpisany przez Prezydenta Miasta Kielce.

Szczegółowe informacje:
http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,23708,konkurs-kielce-moje-miasto-w-2021-roku.html

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu

Nasza lokalizacja

CUM Kielce