Przedszkole przy SP 34 w Kielcach

logotyp

Przedszkole przy SP 34 w Kielcach

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałania 8.3.6 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT – Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej.

Więcej informacji TUTAJ

Świetlica szkolna

OBIADY:

Kwota do zapłaty za styczeń 2021r.wynosi: 8 * 4,00 zł = 32,00zł. Obiady wydawane będą od 20 stycznia 2021r. (środa) dla uczniów klas  0- III Termin opłaty za obiady upływa 20 stycznia br. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

Więcej informacji...

Aktualności

2021-01-14

W okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r. nauka odbywała się będzie:

- w klasach I-III szkoły stacjonarnie,

- w klasach IV-VIII szkoły zdalnie.

W poniedziałek 18 stycznia dzieci klas I-III wracają na zajęcia zgodnie z ustalonym dotychczas planem pracy oddziału
i planem pracy świetlicy. W tym...

2021-01-07

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Kielce-Moje Miasto w 2021 roku”, organizowanym przez Urząd Miasta Kielce.
Konkurs odbywa się w 3 kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym
- dzieci z klas I - III szkoły podstawowej
- dzieci z klas IV - VIII szkoły podstawowej

Zadaniem...

2020-12-18

Rodzina prowadząca gospodarstwo rolne w skład której wchodzi co najmniej 2 dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18-ego roku życia  może ubiegać się o dofinansowanie zakupu  komputera stacjonarnego  lub przenośnego do kwoty 1500 zł.

Szczegółowe informacje w pliku PDF

Zainteresowani...

2020-12-17

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez MIASTO KIELCE, w ramach którego prowadzone jest nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne mediacje.

Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w...

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu

Nasza lokalizacja

CUM Kielce