Patron

patron

Decydując się na sylwetkę Adama Mickiewicza jako Patrona Szkoły, kierowaliśmy się następującymi kryteriami.

Postać ta jest wyjątkowo ceniona w dziejach kultury Polski;
Wiele instytucji na terenie kraju nosi Jego imię, natomiast w Kielcach brak jest szkoły, której byłby patronem;
Postać Adama Mickiewicza jako człowieka i twórcy odpowiada wielu elementom Wizji Absolwenta SP nr 34 w Kielcach;
Uczniowie naszej placówki odróżniają zło od dobra, co jest częstym motywem utworów Poety;
Powinni rozumieć potrzebę nauki - tak jak rozumiał ją nasz Wieszcz;
Znają swoje korzenie rodzinne i narodowe;
Sprawnie posługują się językiem ojczystym, a twórczość Adama Mickiewicza jest źródłem najpiękniejszej polszczyzny;
Powinni współżyć z ludźmi, kierując się zasadami szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka.
W szkole podstawowej dzieci zapoznają się z twórczością
Poety poprzez utwory znajdujące się w programie nauczania oraz wybrane przez prowadzących zajęcia:
w kl. III - "Bajki"
w kl. IV - "Powrót taty" , "Przyjaciele"
w kl. V - "Lis i Kozieł" , Śmierć Pułkownika" , "Pan Tadeusz" (fragmenty)
w kl. VI - "Pan Tadeusz" (fragmenty)

Uczniowie na podstawie wyżej wymienionych utworów poznają piękno ojczystej przyrody. Poetyckie opisy wschodów i zachodów słońca, stawów, borów rozwijają plastyczną wyobraźnię dzieci, równocześnie wzbogacając ich słownictwo. Ważnym elementem wychowawczym kształtującym postawy uczniów jest ukazanie w utworach Adama Mickiewicza potrzeby przyjaźni, szacunku, które są ważnymi wartościami w życiu człowieka. Współcześnie niezwykłe istotne jest uczenie patriotyzmu. Wybór Patrona Szkoły trwał kilka lat.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce