Nasze certyfikaty

Nasza szkoła stara się dobrze uczyć każdego ucznia, rozwija indywidualne predyspozycje i talenty, dba o bezpieczeństwo dzieci, pomaga uwierzyć w siebie, uczy myśleć i rozumieć świat i przygotowuje do przyszłego życia. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji prozdrowotnej i ekologicznej oraz kształtujemy poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej. Wszystkie te działania są doskonałą okazją do włączania się w szereg inicjatyw i programów. W ciągu 22 lat szkoła otrzymała następujące certyfikaty:

  • Szkoła Promująca Zdrowie
  • Europejska Szkoła
  • Szkoła z Klasą
  • Globalna  Szkoła
  • Szkoła Odkrywcąw Talentów
  • Certyfikat "Żywe Pomniki beatyfikacji Jana Pawła II"
  • Certyfikat "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym  nowoczesnej szkoły"

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce