mLegitymacja szkolna

mLegitymacja

 

Informujemy, że nasza Szkoła przystąpiła do projektu Ministerstwa Cyfryzacji mLegitymacja. Już teraz na wniosek rodziców ucznia, Szkoła może wydać elektroniczną wersję tradycyjnej, papierowej legitymacji.

Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. 

Za pomocą usługi mLegitymacja szkolna można:

  1. potwierdzić, że jest się uczniem danej szkoły,
  2. skorzystać z ulg i zwolnień, które przysługują po okazaniu legitymacji.

Usługa mLegitymacja szkolna wymaga zainstalowania, na urządzeniu mobilnym, aplikacji mObywatel.

Aktywacja mLegitymacji

  1. Zapoznanie się przez ucznia/opiekuna z Regulaminem mLegitymacji szkolnej w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach.
  2. Wystąpienie z wnioskiem do Dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji. Podpisany wniosek należy przynieść do sekretariatu szkoły.
  3. Przesłanie zdjęcia ucznia na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp34.kielce.eu

Plik  ze  zdjęciem  musi   posiadać rozszerzenie: .jpeg lub .jpg i być nie większy niż 5 MB oraz o wymiarach nie mniejszych niż 492×633 piksele.  Zdjęcie powinno być wykonane: na jasnym tle, w dobrej ostrości, twarz ma zająć 70-80% zdjęcia, bez nakrycia głowy, okularów z ciemnym szkłem, patrząc na wprost.

Zdjęcie można wykonać w bezpłatnym kreatorze zdjęć do mLegitymacji Kreator zdjęć do mLegitymacji

  1. Wprowadzenie przez upoważnionego pracownika szkoły, danych ucznia do systemu, wgranie zdjęcia ucznia do systemu, wygenerowanie kodu QR i jednorazowego kodu aktywującego mLegitymację.
  2. Poinformowanie ucznia o przygotowaniu danych aktywacyjnych. Po odbiór danych uczeń zgłasza się do sekretariatu szkoły z ważną legitymacją w wersji papierowej.
  3. Pobranie przez ucznia/opiekuna aplikacji mObywatel, zaakceptowanie jej regulaminu i wyrażenie wszystkich niezbędnych zgód.
  4. Wczytanie w aplikacji mObywatel otrzymanego kodu QR oraz wpisanie kodu aktywacyjnego mLegitymacji.
  5. Pobranie danych legitymacji z systemu do aplikacji mObywatel.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce