Kalendarium

14 czerwca 1992r. - akt nadania szkole przez Kuratorium Oświaty numeru 34

1 września 1992r. - uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w nowej szkole

1 października 1993r. - oddanie do użytku sali gimnastycznej

12 maja 1994r. -  wizyta Duszpasterska Księdza Biskupa Stanisława Szymeckiego

wrzesień 1994r. - oddanie nowego pawilonu ze świetlicą szkolną

25 lutego 1996r. - uruchomienie stołówki szkolnej

maj 1999r. - przyznanie szkole po 3-letniej ewaluacji Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

29 listopada 1999r. -  wizyta Duszpasterska Księdza Biskupa Mieczysława Jaworskiego

Rok szkolny 1999/2000r. - po wprowadzeniu reformy oświaty przekształcenie ośmioletniej szkoły w sześcioletnią szkołę podstawową

7 kwietnia 2000r. - otwarcie pracowni internetowej

październik 2001r. -  oddanie do użytku boiska szkolnego

7 czerwca 2002r. - uroczystość nadania szkole imienia Adama Mickiewicza

1 września 2004r. - otwarcie nowej ministerialnej pracowni internetowej

17 czerwca 2005r. - zdobycie Certyfikatu Szkoła Europejska

wrzesień 2005r. - zdobycie Certyfikatu Szkoła z Klasą

1 sierpnia 2006r. - wyposażenie biblioteki szkolnej w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej EFS

1 września 2006r. -  przystąpienie do programu Comenius  

31 sierpnia 2007r. -  pożegnanie Ireny Kotwicy- wieloletniego dyrektora szkoły

1 września 2007r. - objęcie funkcji dyrektora szkoły przez  mgr Annę Górską

17 grudnia 2012 r. - Jubileusz 20-lecia Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach im. Adama Mickiewicza

grudzień 2017r.-Jubileusz 25-lecia Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach

1 września 2017r.-Powstanie ośmioletniej szkoły podstawowej w wyniku reformy oświaty, przekształcenie Gimnazjum nr 9 w Szkołę podstawową nr 34

2017r.-powstanie przedszkola w ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

czerwiec 2019 r.-pierwszy rocznik klas VIII opuścił mury szkoły

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce