Kadra pedagogiczna

Dyrekcja szkoły

Anna Górska -dyrektor

Mirosława Niebudek - wicedyrektor

Jolanta Lotko - wicedyrektor

Renata Kociełkiewicz - wicedyrektor

Wychowanie przedszkolne-kl.0

Anna Głodzik

Magdalena Woś

Edukacja wczesnoszkolna

Małgorzata Oczkowska

Małgorzata  Markowska

Joanna Grabka

Elżbieta Toporek

Beata Skuta

Dorota Chromik

Agnieszka Kozubek

Agnieszka Wrona

Joanna Sabat

Isabella Romain-Robaczewska

Joanna Nowosielska

Justyna Goraj

Sylwia Klusek

Agata Piotrowska

Beata Michnicka

Kamila Banasik

Nauczyciele języka polskiego

Janina Kulik

Anna Jaśtal

Mirosława Niebudek

Wioletta Wysocka

Jolanta Grzelak

Martyna Górecka

Nauczyciele języków obcych

Joanna Ambroży

Renata Kociełkiewicz

Jolanta Wójcik

Danuta Szymbor

Anna Dymińska

Lucyna Jas

Marzena  Podkowa

Kamila Różycka

Edyta Kucharczyk-Rębiś

Edyta Lesisz

Olga Wencelis

Mgdalena Ćwiek

Nauczyciel historii

Ilona Jagodzińska

Ewa Kotyza

Nauczyciele matematyki

Alina Strzelecka

Iwona Kurczych

Helena  Wurmańska

Marzena  Kędziak

Ewelina Żubrowska

Nauczyciele przyrody

Katarzyna Musiał

Nauczyciel chemii

Beata Raczkiewicz

Nauczyciel fizyki

Paweł Miechowicz

Nauczyciel biologii

Alicja Ziętal

Nauczyciele geografii

Katarzyna Musiał

Dorota  Kumor

Nauczyciel  informatyki

Jolanta Dziedzic

Janusz Bieniek

Agnieszka Góral

Nauczyciele techniki

Zofia Strzelecka

Edyta Dołowacka-Kita

Nauczyciele muzyki

Elżbieta Żądło

Janusz Bieniek

Nauczyciele plastyki

Magdalena Bartocha

Nauczyciele religii

Tomasz Górka

Małgorzata Gębala

ks.Tomasz Chojna

ks.Łukasz Siedlecki

Nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

Anna  Jaśtal

Ewa Kotyza

Nauczyciele wychowania fizycznego

Agata Obara -Łosak

Beata Kazusek

Mariola Rogóż

Joanna Brzoza

Piotr Gil

Dominik Czerwiński

Nauczyciel EDB

Damian Niebudek

Wychowawcy świetlicy szkolnej

Wiesława Krzysiek

Elżbieta Żądło

Elżbieta  Rysińska

Magdalena Woś

Beata Banak

Martyna Zdolińska

Edyta Dołowacka-Kita

Agnieszka Sieradzan

Ewa Sorbian

Biblioteka szkolna

Magdalena Zawal

Zofia Strzelecka

Edyta  Cuper

Pedagog szkolny

Elżbieta Jaśkiewicz

Małgorzata Kowalewska

Jolanta Lotko

Rewalidacja

Agnieszka Podosek

Katarzyna Musiał

Żaneta Brzozowska

Monika  Kawecka

Małgorzata Bera

Anna Baran

Małgorzata Kowalewska

Anna Wójcik

Nauczyciele przedszkola

Sylwia Bukała

Marta Adamczyk

Agata Parandyk

Ewa Linowska

Agnieszka Szymczuch

Agnieszka Słomka-Polewka

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce