Instytucje udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Kielce ul. Studzienna 2
tel. 41 331-25-24
Rejon Opiekuńczy
Czarnów  ul.Mielczarskiego 121
tel. 41 366-49-05

Porady prawne (bezpłatne)

Zespół Usług Interwencji Kryzysowej
Kielce ul. 1-go Maja 196
tel. 41 368-18-67

Miejski Zespól Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Kielce, ul. Urzędnicza 16
tel. 41 367 67 28
www.mzppp.pl

Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
Kielce, ul.Jana Nowaka Jeziorańskiego 65
tel. 41 331-53-13
www.profilaktyka.com

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie
tel. 800 100 100
www.helpline.org.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Centrum Praw Kobiet

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce