Historia

Szkoła Podstawowa nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach mieści się przy ul. Adama Naruszewicza 25.

14 czerwca 1992 roku Kuratorium Oświaty nadało szkole numer 34 w oparciu o Ramowy Statut Szkoły Publicznej.

Placówka została oddana do użytku 1 września 1992 roku jako ośmioletnia szkoła podstawowa. W pierwszym roku szkoła liczyła siedem pionów klasowych. Naukę rozpoczęło wówczas 1140 uczniów. Kadrę pedagogiczną stanowiło 66 nauczycieli. Funkcję dyrektora szkoły objęła pani mgr Irena Kotwica.

Do roku 1998/99  byliśmy szkołą ośmioletnią, uczyło  się  wtedy  u  nas  1450 uczniów w 48 oddziałach. Począwszy od roku szkolnego 1999/2000 staliśmy się 6-letnią szkołą podstawową, do której uczęszczał również ostatni rocznik kończący klasę ósmą. Czerwiec 2000r. był dla naszej placówki dość specyficzny, ponieważ mury naszej szkoły opuściło ponad 400 uczniów. Obecnie w szkole uczy się 600 uczniów w 24 oddziałach klas I-VI i 1 oddziale przedszkolnym. Kadrę nauczycielską stanowi 55 pedagogów.

Budynek Szkoły.
Obiekt szkoły składa się z trzech pawilonów.
W segmencie dydaktycznym mieści się  25  sal lekcyjnych.  Są one zadbane,  estetycznie   urządzone  i  bogato  wyposażone w pomoce dydaktyczne. Jest tu również biblioteka  z czytelnią multimedialną. W tej części są również gabinety: medyczny i logopedyczny oraz pomieszczenia administracyjne.
W drugim pawilonie znajduje się blok sportowy z nowoczesną salą gimnastyczną oraz oddaną w 1999 roku małą siłownią sportową. Bogate i nowoczesne zaplecze sportowe zapewnia uczniom wysoki  poziom  kultury fizycznej.  Sprzyja temu również  oddane do użytku w 2004 roku  boisko  sportowe. Obejmuje  ono:  boisko  do  koszykówki, boisko do piłki nożnej oraz stadion lekkoatletyczny z bieżnią okrężną.
W trzecim segmencie mieści się świetlica szkolna oraz uruchomiona  23 lutego 1996r. stołówka. Świetlica jest estetycznie i ciekawie urządzona. Stołówka posiada nowoczesne zaplecze.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu


Deklaracja dostępności

Nasza lokalizacja

CUM Kielce