Zapisy do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo,

Rodzice uczniów klas I w roku szkolnym 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Adama Mickiewicza w Kielcach informuje, że rodzice, których dzieci będą rozpoczynać naukę w roku szkolnym 2020/2021 w klasie pierwszej mogą składać dokumenty w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły
od dnia 26 maja 2020 roku w godzinach 8.00 - 15.00.

Spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2013 roku.

Do klasy pierwszej  przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 34 im. A. Mickiewicza w Kielcach z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

Formularz Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 34

w Kielcach”  można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej Szkoły

sp34.kielce.eu

Rodzice/prawni opiekunowie obowiązani są osobiście złożyć zgłoszenie
w sekretariacie Szkoły  i okazać do wglądu akt urodzenia dziecka, lub inny dokument potwierdzający dane, w tym PESEL dziecka.

 

Rodzice przed udaniem się do placówki mogą skontaktować się z pracownikiem sekretariatu Szkoły telefonicznie (41 36 76 492), w celu ustalenia dogodnego terminu dostarczenia wniosku, co pomoże uniknąć oczekiwania wnioskodawców w kolejce.

 

 

Dyrektor Szkoły

mgr Anna Górska

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 w Kielcach im. Adama Mickiewicza informuje, że  trwają zgłoszenia do klasy pierwszej dzieci z obwodu Szkoły, które urodziły się w 2013r. (7-latki).

Formularz „Karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej    nr 34 w Kielcach”  można pobrać w sekretariacie lub ze strony internetowej szkoły www.sp34-kielce.pl- zakładka „Dla Rodziców”.

Rodzice/prawni opiekunowie obowiązani są osobiście złożyć zgłoszenie w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 i okazać do wglądu akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający dane, w tym Pesel dziecka.

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu

Nasza lokalizacja

CUM Kielce