Sekretariat

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

BUDYNEK A

Kierownik Gospodarczy – mgr Agnieszka Cieślik

Specjalista –mgr Marta Karpacz

tel.  41 367 64 92
fax. 41 367 69 46

BUDYNEK B

Kadry, Kierownik Gospodarczy-mgr Barbara Sitek

Referent-mgr Maria Skowron

tel.41 367 65 04
e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu

Nasza lokalizacja

CUM Kielce