Opłaty za obiady

OBIADY:

Kwota do zapłaty za styczeń 2021r.wynosi: 8 * 4,00 zł = 32,00zł.  Obiady wydawane będą od 20 stycznia 2021r. (środa) dla uczniów klas  0- III. Termin opłaty za obiady upływa 20 stycznia br. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty.

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto szkoły, po wcześniejszym zapisaniu dziecka na obiad u kierownika świetlicy i podpisaniu oświadczenia korzystania ze stołówki szkolnej.

Konto bankowe:
Szkoła Podstawowa nr 34 w Kielcach, ul. A. Naruszewicza 25
nr konta: 88 1050 1461 1000 0023 5340 0217
tytułem: obiad za miesiąc ....   imię i nazwisko dziecka - klasa.

Nieobecności dziecka na obiedzie w danym dniu należy zgłaszać do godz.8.30 tel. 413676492 w.27, email swietlica@sp34.kielce.eu

Rezygnacji z obiadów dokonujemy w formie pisemnej (druk do pobrania z Regulaminu stołówki) na koniec miesiąca poprzedzającego rezygnację.

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Adama Mickiewicza

25-628 Kielce, ul. Naruszewicza 25

tel.: 41 367 64 92
fax: 41 367 69 46

e-mail: sekretariat@sp34.kielce.eu

Nasza lokalizacja

CUM Kielce